Szkolenia

Szkolenia

OFERTA

Dokładnie to czego potrzebujesz

Szkolenia są zawsze szyte na miarę dla odbiorcy. Jednak można też skorzystać z ramowej oferty, którą modyfikujemy pod potrzeby klienta.
  1. Komunikacja interpersonalna na bazie  ról zespołowych Belblina Teoretycznie każdy potrafi się komunikować. Teoretycznie. W praktyce posługujemy się utartymi schematami i osiągamy ciągle te same rezultaty. Tymczasem w każdym akcie komunikacji istnieje więcej niż jedna perspektywa, wystarczy nauczyć się ją odkrywać i stosować, a efektywność rozmów nabierze nowej jakości. Po szkoleniu ze skutecznej komunikacji uczestnik będzie potrafił precyzyjnie wyrażać swoje myśli, dostosowywać swoje wypowiedzi do rozmówcy tak, aby wpłynąć na jego zachowanie i osiągnąć pożądany efekt. Poza tym nauczy się odpowiednio przekazywać i udzielać informacji zwrotnej oraz ją przyjmować.
  2. Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników Motywowanie zarówno siebie jak i innych jest umiejętnością niezbędną każdemu, kto chce osiągnąć sukces w tym co robi. To motywacja jest siłą napędową, która pozwala przezwyciężać przeszkody i wytrwać w dążeniu do celu. Podczas szkolenia uczestnik pozna podstawowe systemy motywacyjne, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację, różnorodne techniki motywacyjne, swój indywidualny styl motywacyjny. A także niesamowicie ważne i dające rewelacyjne efekty techniki wyznaczania celów. Poza tym uczestnik nauczy się skutecznego delegowanie zadań i sprawiedliwego oceniania i rozliczania pracownika. Pozna także sposoby na egzekwowanie zleconych zadań i dyscyplinowania opornych pracowników. To wszystko wpłynie na budowanie wizerunku lidera. Szkolenie oparte na teorii 5 poziomów przywództwa Maxwella.
  3. Teambuilding- budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem Szkolenie oparte na teorii kolorów osobowości. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu i współpracy – rozwijania potencjału grupy. Trening umiejętności skutecznej organizacji pracy zespołu na podstawie osobistych cech każdego podwładnego i lidera, umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, metodyka grupowego rozwiązywania problemów.
  4. Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników Motywowanie zarówno siebie jak i innych jest umiejętnością niezbędną każdemu, kto chce osiągnąć sukces w tym co robi. To motywacja jest siłą napędową, która pozwala przezwyciężać przeszkody i wytrwać w dążeniu do celu. Podczas szkolenia uczestnik pozna podstawowe systemy motywacyjne, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację, różnorodne techniki motywacyjne, swój indywidualny styl motywacyjny. A także niesamowicie ważne i dające rewelacyjne efekty techniki wyznaczania celów. Poza tym uczestnik nauczy się skutecznego delegowanie zadań i sprawiedliwego oceniania i rozliczania pracownika. Pozna także sposoby na egzekwowanie zleconych zadań i dyscyplinowania opornych pracowników. To wszystko wpłynie na budowanie wizerunku lidera.
  5. NLP- Neurolingwistyczne Programowania- jak wpływać na ludzi „Neuro” odnosi się do sposobu, w jaki umysł i ciało oddziałują na siebie. „Lingwistyczne” odnosi się do wiedzy na temat osoby i myśli oraz skupia szczególną uwagę na użyciu języka. Razem wywołuje niesamowite, konkretne efekty w zachowaniu drugiej osoby. Szkolenie idealne dla wszystkich, którzy pracują z ludźmi- w sprzedaży, jako przełożeni, menedżerowie, podwładni. Jednym słowem- dla każdego! NLP daje gwarancję konkretnych, pożądanych efektów. Po szkoleniu uczestnicy nauczą się modelować zachowania drugiej osoby, tak, by uzyskać określone efekty, pozbędą się szkodliwych nawyków i osiągną stan ogromnej motywacji i energii do działania.
  6. Asertywność w pracy i życiu codziennym Asertywność jest podstawowym narzędziem dla profesjonalistów pracujących w kontakcie z innymi ludźmi przy jednoczesnym dużym narażeniu na presję, odmowę i stres (np. szczególnie na stanowiskach menedżerskich, przy zarządzaniu projektowym, w negocjacjach, sprzedaży lub obsłudze klientów). Podczas szkolenia nauczysz się stanowczo i jednocześnie uprzejmie wyrażać swoje uczucia, postawy i opinie w najtrudniejszych sytuacjach. Właściwie i bez poczucia winy zadbasz o interesy szybciej rozpoznasz i rozwiążesz sytuacje konfliktowe oraz zmniejszysz stres i poprawisz swoje poczucie wartości.
  7. 7. Automotywacja i motywowanie innych Motywowanie zarówno siebie jak i innych jest umiejętnością niezbędną każdemu, kto chce osiągnąć sukces w tym co robi. To motywacja jest siłą napędową, która pozwala przezwyciężać przeszkody i wytrwać w dążeniu do celu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe systemy motywacyjne, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na motywację, różnorodne techniki motywacyjne, swój indywidualny styl motywacyjny. A także niesamowicie ważne i dające rewelacyjne efekty techniki wyznaczania celów.
Diagnoza osobowości metodą Facet5